Ik zou graag willen weten welke vaccinaties ik nodig heb voor de landen die ik ga bezoeken?

Ik zou graag willen weten welke vaccinaties ik nodig heb voor de landen die ik ga bezoeken?

U kunt het “bruto” advies vinden op de planningssite van Rezigerscentrum CHV dan wel op de LCR–site (www.lcr.nl). Dit “bruto” advies moet vervolgens worden vertaald naar een individueel “netto” advies. Dit doet de verpleegkundige tijdens het consult.