Kan ik, naast de noodzakelijke vaccinaties, bij u ook terecht voor andere medicamenten die ik nodig heb tijdens mijn reis?

Kan ik, naast de noodzakelijke vaccinaties, bij u ook terecht voor andere medicamenten die ik nodig heb tijdens mijn reis?

Wij verstrekken alleen malariamedicatie en zo nodig een antibioticakuur op indicatie. Andere medicamenten moet u via uw huisarts en/of apotheek (bijvoorbeeld ORS, DEET) halen.