Mogen twee levende vaccins samen worden gegeven?

Mogen twee levende vaccins samen worden gegeven?

Twee levende vaccins mogen tegelijkertijd worden toegediend mits toediening plaatsvindt op verschillende injectieplaatsen. Als gelijktijdige toediening niet mogelijk is, dient men een interval van minimaal drie weken in acht te nemen