Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vaccinaties

Het lichaam heeft tijd nodig om antistoffen aan te maken. Hoe meer antistoffen des te beter de bescherming. Voor optimale bescherming is per vaccinatie een minimale hoeveelheid tijd nodig. Zo geldt voor gele koorts de verplichting dat er minimaal 10 dagen moeten zitten tussen moment van vaccinatie en betreden van het betreffende land. Omdat voor optimale bescherming soms meerdere prikken met een minimale tussentijd noodzakelijk zijn wordt geadviseerd 6-8 weken voor vertrek een afspraak te maken, bij langdurige reizen naar risicogebieden moet u 7 maanden voor vertrek uw eerste afspraak maken.

Twee levende vaccins mogen tegelijkertijd worden toegediend mits toediening plaatsvindt op verschillende injectieplaatsen. Als gelijktijdige toediening niet mogelijk is, dient men een interval van minimaal drie weken in acht te nemen

Dit werd in het verleden vaak gebruikt en in zeldzame gevallen wordt het nu nog geadviseerd, maar een belangrijk nadeel is de korte beschermingsduur. Veel effectiever is het om actief te vaccineren. Er zijn uitstekende vaccins beschikbaar en de beschermingsduur is veel langer dan na toediening van een immunoglobuline.

Na een volledige vaccinatieserie worden de volgende termijnen aangehouden:

– DTP: 10 jaar na volledige serie (3 stuks) of booster.
– Hepatitis A: na één vaccinatie 3 jaar, na een tweede vaccinatie wordt dit 40 jaar.
– Hepatitis B: na de volledige vaccinaties (3 stuks) levenslang.
– Buiktyfus: 3 jaar.
– Gele koorts: Levenslang.
– Meningitis: 5 jaar.
– Rabiës: Na de basisserie (3 stuks) 2 jaar. Indien je een vierde vaccinatie haalt 1 jaar na de basisserie wordt de bescherming daarna 5 jaar

Bij sommige vaccins wordt optimale bescherming bereikt na 1 prik, bij andere vaccins pas na drie prikken. Deze drie prikken worden dan in een tijdsbestek van zes maanden gegeven (bijv. bij hep B en A+B).

Enkele reisvaccinaties maken geen deel uit van het rijksvaccinatieprogramma (bijvoorbeeld hepatitis A). De verpleegkundige zal kijken welke vaccinaties noodzakelijk zijn en niet via het rijksvaccinatieprogramma aan uw kind zijn gegeven. Als één van de vaccinaties van het RVP tijdens de reis valt, kan overwogen worden om die ene vaccinatie voorafgaand aan de reis te geven.

Dat is van veel factoren afhankelijk, wij adviseren u dat te bespreken met de verpleegkundige.

Dat is afhankelijk van het type vaccin en het aantal prikken dat nodig is voor volledige bescherming. Soms moet er een tweede of een derde afspraak worden gemaakt.

Dit is afhankelijk van de vaccinaties die u krijgt; sommige hebben een beschermingsduur van 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar andere 40 jaar of levenslang.

Dit is afhankelijk van de aard en de duur van uw reis, maar als richtlijn geldt, voor eenvoudige reizen: 6-8 weken voor vertrek een afspraak maken voor het eerste consult, en bij langdurige- c.q. risicoreizen ruim een halfjaar van te voren. Maar zelfs het last minute vaccineren is nuttig.

U kunt het “bruto” advies vinden op de planningssite van Rezigerscentrum CHV dan wel op de LCR–site (www.lcr.nl). Dit “bruto” advies moet vervolgens worden vertaald naar een individueel “netto” advies. Dit doet de verpleegkundige tijdens het consult.

Dit is afhankelijk van de vaccinatie. In het algemeen moet u rekening houden met 1 maand tussen de eerste en de tweede vaccinatie. Soms zijn versnelde schema’s mogelijk. U wordt hierover tijdens uw eerste consult door de verpleegkundige geïnformeerd.

Load More

 

Malariatabletten

Ja, een middel als Malarone kunt u zonder problemen gebruiken. Lariam (mefloquine) wordt dan afgeraden omdat dat depressiviteit en psychische klachten kan versterken. Ook als u geen klachten heeft zal de verpleegkundige bij Lariam een proefbehandeling voorschrijven om te zien of deze bijwerkingen wel of niet optreden. Indien u tijdens het gebruik van deze proefdosis klachten krijgt zal een ander middel worden geadviseerd.

Dit is afhankelijk van de bestemming en duur van het verblijf. Voor sommige landen wordt een noodbehandeling geadviseerd en meegegeven. De noodzaak van het slikken van een kuur of noodbehandeling zal met u besproken worden tijdens het consult.

Ja, beide kunnen verkregen worden tijdens het consult of kunnen zonder consult verstrekt worden.

Load More

 

Ziek zijn, medicijngebruik en bijwerkingen

Deze vraag zal tijdens het consult beantwoord worden door de verpleegkundige. U doet er goed aan om vroegtijdig aan uw behandelend verpleegkundige/specialist te vragen of er van hem/haar uit geen bezwaar bestaat tegen de door u geplande reis.

Soms treedt er op de plaats van de prik wat stijfheid, roodheid, zwelling of lichte spierpijn op. Ook lichte griepklachten gedurende 1 of 2 dagen kunnen zich voor doen. Gelukkig hebben verreweg de meeste mensen geen klachten na de vaccinatie. Ook hoeft u er geen speciale rekening mee te houden; u kunt gewoon werken en /of sporten (ook zwemmen).

Dit hangt af van de onderliggende aandoening, ofwel de reden waarom u het antibioticum gebruikt. U kunt dit tijdens het consult met de verpleegkundige bespreken. Zorg er wel voor dat u de naam van het antibioticum bij u heeft.

Een beetje verhoging is geen reden om de vaccinatie uit te stellen. Heeft u echt koorts en voelt u zich heel ziek, dan is het beter om de afspraak te verzetten.

Load More

 

Zwangerschap

Gedurende de hele zwangerschap kan DEET tot maximaal 30% worden gebruikt. Uit voorzorg wordt geadviseerd het gebruik van DEET in de eerste drie maanden te beperken, door bijvoorbeeld zo veel mogelijk bedekkende kleding te dragen en DEET af te wassen zodra men weer in een muggenvrije ruimte komt.

Het gevaccineerd zijn (tijdens uw reis) is geen reden om niet zwanger te mogen worden. De combinatie (beginnende) zwangerschap en gebruik van malariatabletten is in veel gevallen niet aan te bevelen. Soms zijn er wel mogelijkheden, maar deze zijn afhankelijk van bestemming en duur van het verblijf.

Load More

 

Afspraak maken

Voor het reisadviesconsult wordt 20 minuten per persoon gereserveerd in de agenda van de reizigersverpleegkundige.

Tijdens deze tijd maakt de verpleegkundige een individueel brutoplan aan de hand van het intakeformulier dat is ingevuld voor het consult en bereidt zij het consult voor.

Zij ziet u daarna op het spreekuur, waar aan de hand van het intakeformulier de medische gegevens worden besproken. Bij bepaalde aandoeningen en/of bij bepaald medicatiegebruik geeft zij extra uitleg en is het soms nodig om het plan aan te passen.
Ook legt zij de gezondheidsrisico’s uit, die er zijn tijdens de reis en hoe u zich hiertegen kunt beschermen door middel van advies of vaccinaties.

Als de medische gegevens en de risico’s van de reis zijn besproken is er een individueel netto plan en gaat de verpleegkundige de nodige vaccinaties ophalen en geeft aan de assistente door wat er gefactureerd moet worden.
Daarna zet zij de vaccinatie(s) en zet zij de stempels voor de gekregen vaccinaties in uw “gele boekje” en verleent zij indien nodig nazorg (bij nabloeden, flauwvallen).

Na het consult vindt er verslaglegging plaats van het consult in uw huisartsendossier (indien de huisarts bij de CHV is aangesloten) en moeten de ingevulde papieren worden gearchiveerd.

Ja. De consultkosten zijn niet enkel de kosten voor het (reis)advies.

In een consultbedrag is ook het volgende inbegrepen: Arbeidskosten en verrichtingen van het personeel, huisvesting, folders, administratie en opleidingskosten.

Wij zijn in principe op werkdagen geopend van 8.10 tot 16.30 voor het maken van een afspraak. De reizigersverpleegkundige is werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 8.10 uur en 15.30 uur.

In het menu staat een kopjes “afspraak maken”, hier kunt u lezen hoe u de afspraak kan inplannen.

U kunt later altijd nog zelf per e-mail of telefoon de afspraak wijzigen en/of annuleren.

Load More

 

Betaling en vergoeding kosten

U ontvangt een rekening die u bij ons aan de balie afrekent (contant of per pin). Deze rekening kunt u nadien indienen bij uw verzekeraar. Het wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk uw eigen verzekeringspolis na voor de hoogte van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering(en).

Load More

 

 

Overig

Wij verstrekken alleen malariamedicatie en zo nodig een antibioticakuur op indicatie. Andere medicamenten moet u via uw huisarts en/of apotheek (bijvoorbeeld ORS, DEET) halen.

Ja, DEET kan ook bij kinderen worden gebruikt. Uit voorzichtigheid wordt aangeraden om bij kinderen jonger dan twee jaar concentraties lager dan 30% te gebruiken. Kinderen niet zichzelf in laten smeren en de handen vrij laten (vanwege contact met mond of ogen). Omdat de concentratie lager is zult u wel vaker moeten smeren.

Levenslang.

Indien u niet beschikt over het Internationale Bewijs van Inenting (“Het gele vaccinatieboekje”), dan verzorgen wij dit. Als u wel zo’n vaccinatieboekje heeft (ook al is het oud) moet u dit altijd meebrengen.

Tijdens het consult krijgt u relevante informatie betreffende reizen en gezondheid.

Load More